OSMIminutovka

Unikátní technika, která umí během pár minut ze STRESU A STRACHU vykouzlit VNITŘNÍ KLID.

Příprava na početí

Milé ženy, které toužíte po miminku a už propadáte beznaději, že se stále nedaří,

nabízím Vám možnost nahlédnut do Vašeho rozpoložení mysli, a tím se pokusím Vám zprostředkovat větší pochopení a s tím spojenou úlevu v těchto oblastech:

  • jak je Vaše mysl připravená na přijetí nového života
  • máte-li v sobě strachy, které početí blokují
  • nalezení metody, jak tyto strachy zpracovávat
  • jak je Vaše tělo nastavené na početí
  • uvědomění si, čemu věříte a zdali se můžete o svoji víru opřít
  • posílení Vaší osobní víry prožitkem
  • odevzdání výsledku Vašeho snažení

Poslední bod považuji za zásadní a tak pokud nejste připravená odevzdat výsledek Vaší přípravy na početí do vyšších sfér, nebude mít naše setkání smysl.

Co NEnabízím:

  • záruku početí
  • nakontaktování na dušičku Vašeho dítěte
  • plané naděje ani odpověď na otázku "Kdy už konečně...?" a "Jestli vůbec někdy...?"

Je třeba míti na paměti, že to, co prožijete při naší společné práci, není metoda cílená na rychlé otěhotnění.

Zkušenosti mnou zprostředkované mají sloužit jako odrazový můstek, jako ukazatel, který Vás může dovést k vnitřnímu klidu a uvědomění si, že vše se děje jak má a že i početí nového člověka má svůj čas a námi nevnímané zákonitosti.

Toto uvědomění, prožité společně s Vaší vírou, má potenciál zvýšit kvalitu Vašeho každodenního prožívání, pomoci nastartovat radost ze života a nastolit vnitřní uvolněnost, která může (ale zrovna tak nemusí) vést k vytouženému otěhotnění. Z našeho setkání vyplyne domácí úkol, který bude mít za cíl upevnit ve Vaší mysli právě prožitá uvědomění.
 
Pro smysluplnost investice Vašich peněz a mého talentu je každodenní plnění tohoto domácího zadání nutností. Jinak se Vámi přepsané programy mysli znovu zaktivují a budete tam, kde jste byla.

Cena za sezení v délce
1,5 až 2 h je 4 000 Kč

Moje služby NEJSOU vhodné pro labilní jedince, osoby užívající psychofarmaka, a ani pro pravidelné uživatele prášků na spaní.